SYSTEM ISR KERATRONIK SAFETY SP. Z O.O.

OPIS PRODUKTÓW

ISR – INTELIGENTNY SYSTEM RATUNKOWY powstał w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników pojazdów w ruchu drogowym oraz jako element systemu zabezpieczenia przed kradzieżą. Podstawową rolą urządzenia jest ciągła analiza zachowania pojazdu podczas jazdy. W przypadku wykrycia sytuacji zagrożenia (wypadek, mocne przeciążenie, osunięcie się na bok, dachowanie, itp.) urządzenie przekazuje informację o zdarzeniu do Centrum Monitorowania wraz z jego dokładną pozycją określoną przy użyciu GPS. Szczegółowe dane o przebiegu wypadku (pozycja, prędkość, wartości składowych przyśpieszeń) zarówno z minuty poprzedzającej wypadek jak i następującej po nim składowane są w wydzielonej pamięci rejestratora wypadkowego. Dane te mogą być następnie zobrazowane przy pomocy dedykowanego modułu oprogramowania klienckiego. Dodatkowo w trakcie postoju urządzenie pełni funkcję antykradzieżową, informując o nieautoryzowanym holowaniu, przemieszczeniu lub zaniku zasilania. Combo ISR wyposażono w konsolę komunikacyjną służącą do nawiązywania połączeń głosowych pomiędzy kierowcą a Operatororem Centrum Monitoringu. Za jej pomocą możliwe jest również korzystanie z zestawu usług typu Assistance i Concierge.

Opis funkcjonalności

  SYSTEM ISR DO SAMOCHODU
 • Lokalizacja GPS
 • Automatyczne wykrywanie wypadków i nawiązywanie połączenia z operatorem Centrum Monitorowania
 • Automatyczne wysyłanie sygnałów o próbie kradzieży
 • Wbudowany akumulator rezerwowy (wysłanie alarmu po zaniku zasilania głównego)
 • Konsola komunikacyjna
 • Zestaw głośnomówiący (mikrofon i głośnik)
 • Certyfikat Oceny Skuteczności Zabezpieczenia Przed Kradzieżą Pojazdu Samochodowego wydanym przez Przemysłowy Instytut Motoryzacji.
  SYSTEM ISR-M DO MOTOCYKLA
 • Lokalizacja GPS
 • Automatyczne wykrywanie wypadków
 • Automatyczne Wysyłanie sygnałów o próbie kradzieży
 • Wbudowany akumulator rezerwowy
 • Funkcja alarmu (Sygnalizacja nieautoryzowanego użycia motocykla sygnałem dźwiękowym - syrenka)
 • Certyfikat Oceny Skuteczności Zabezpieczenia Przed Kradzieżą Pojazdu Samochodowego wydanym przez Przemysłowy Instytut Motoryzacji.

801 880 800, 692 222 222

CENTRUM MONITOROWANIA +48 22 380 15 22

Keratronik Safety Sp. z o.o.
ul. Ostródzka 75
03-289 Warszawa
e-mail: safety@keratronik.pl
www.keratronik.pl

Keratronik Sp. z o.o.
ul. Ostródzka 75
03-289 Warszawa
e-mail: bok@keratronik.pl
www.keratronik.pl